Javne nabavke

PLAN JAVNE NABAVKE 2024. god. 04.04.2024.-2.str

PLAN JAVNE NABAVKE 2024. god. 04.04.2024.-1.str

IZMENA PLANA JAVNE NABAVKE 12.11.2021. god.-1str

IZMENA PLANA JAVNE NABAVKE 12.11.2021. god.-2str

Правилник ЈН

PLAN JAVNE NABAVKE 2021. god. – 1 strana

PLAN JAVNE NABAVKE 2021. god. – 2 strana

Правилник о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступка набавки и праћења извршења уговора о набавкама НОВИ

Правилник о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступка набавки и праћења извршења уговора о набавкама

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke

OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU

Одлука о додели уговора

JAVNA NABAVKA NAMERNICA ZA SPORTSKU HALU

POZIV ZA PODNOSENJE PONUDA ZA NAMIRNICE SPORTSKA HALA

Одлука о додели уговора

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА

OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU

Odluka o dodeli ugovora

POZIV ZA PODNOSENJE PONUDA ZA NAMIRNICE SPORTSKA HALA

JAVNA NABAVKA NAMIRNICA ZA SPORTSKU HALU

OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU

Odluka o dodeli ugovora 1 strana

Odluka o dodeli ugovora 2 strana

JAVNA NABAVKA NAMIRNICA ZA SPORTSKU HALU

POZIV ZA PODNOSENJE PONUDA ZA NAMIRNICE SPORTSKA HALA

LICITACIJA 2017 – RESTORAN

LICITACIJA – RESTORAN

LICITACIJA

JAVNE NABAVKE ZA 2016.GOD.      –    R A S H O D I
Naziv Iznos Napomena
1.RADOVI U HALI
Semafor-LED  200.000
Svlacionica rekonstrukcija 350.000
Lakiranje velike i male sale 250.000
Sanacija dela parketa u maloj sali 50.000
LED satovi 12.000
Sanacija kisnog kanala 100.000
Rekonstrukcija glavnog ulaza 250.000
Zamena reflektora 150.000
Sklopke 80.000
Projektna dokumentacija za LED osvetljenje 150.000
Bojler 2000 litara 500.000
Bezicni mikrofon 35.000
Kamera i HD 30.000
Plato ispred glavnog ulaza 120.000
Muski i zenski wc 130.000
UKUPNO 2.557.000
2.RADOVI NA BAZENU
Sank restoran 100.000
Behaton ploce 360.000
Inventar za restoran-bazen 150.000
Solarni paneli za bazen 90.000
Rekontrukcija prostora restorana na bazenu 400.000
Pumpa za filter vode 150.000
Ventil za filtere vode za bazen 80.000
Dezinfekciona sredstva 250.000
UKUPNO 1.580.000
3.KOMUNALNE USLUGE
Elektricna energija 3.600.000

5.000.000repr.

Voda 800.000
Komunalne usluge 500.000
UKUPNO 4.900.000
4.OSTALO
Reprezentacija 150.000
Dnevnice, donacije 70.000
Uniforme, oprema 120.000
Boca argan, velika brusilica,sitni alat, maska za varenje 100.000
Monitor,kompjuterska oprema 100.000
Higijena 100.000
Prehrambeni proizvodi 80.000
Gorivo 150.000
Sportski rekviziti 333.000
Paketici 40.000
Osiguranje 200.000
Provizija banke 90.000
PTT usluge 200.000
UKUPNO 1.733.000
UKUPNO: 1+2+3+4 10.770.000
REPROGRAM EPS – RASELJENA LICA 5.000.000
UKUPNO 15.770.000
IZVEŠTAJ SASTAVIO:
NENAD ORDIĆ,dipl.pravnik
                                                                         rukovodilac za opšte i pravne poslove
J.U.“SPORTSKA HALA“ – Vranje

Javne nabavke za 2015. godinu

LICITACIJA RESTORAN
Zbog neuspele licitacije, Upravni odbor JU „SPORTSKE HALE“ – Vranje, na sednici održanoj dana 29.04.2015. godine, odlukom broja 233/2015, odlučio je da smanji iznos mesečne zakupnine za izdavanje u zakup restorana u sklopu JU „SPORTSKE HALE“- Vranje,
– Površina restorana je 100m2 i bašta restorana još 50m2.
– Restoran poseduje kompletan inventar, kuhinju.
Početna cena zakupnine je 200 evra mesečno u dinarskoj protivvrednosti.
Licitacija će se održati dana 21.05.2015. godine u prostorijama UPRAVE sa početkom u 12 sati.
Sva zainteresovana lica mogu razgledati restoran, svakog radnog dana od 09-14 sati.
Telefon za informacije 017/432-500.

URAĐENA JE NABAVKA MALE VREDNOSTI ZA:
– Ispitivanje vode u bazenu,
– Sredstva za dezinfekciju vode,
– Nabavka i štampa opreme za radnike JU „SPORTSKE HALE“ i štampa karata za bazen,
– Izrada instalacije za čišćenje malog bazena,
– Kupovina terminala za kontrolu radnog vremena za zaposlene.
U TOKU JE NABAVKA MALE VREDNOSTI ZA:
– Nabavka fiskalnog štampača, bar kod čitača i programa za potrebe restorana na bazenu.
– Ispitivanje gromobranske instalacije pomoćnih prostorija bazena Sportske hale,
– Ispitivanje gromobranske instalacije objekta Sportske hale i davanje stručnog nalaza,
– Ispitivanje i davanje izveštaja o funkcionalnom ispitivanju nužnog osvetljenja,
– Ispitivanje i davanje stručnog nalaza o pregledu i ispitivanje električne instalacije.
Ponude poslati na email:sportskahalavr@beotel.net
Telefon za informacije: 017/432 500.

Plan javnih nabavki za 2014. godinu
Zahtev za ponudu za kupovinu EKG aparata i to:

– EKG APARAT – šestokanalni bez monitora

U ponudi navesti rok i način isporuke, garantni rok i cenu i način plaćanja.

Ponudu poslati do 08.08.2014.godine u 13 h i to na mail :
– sportskahalavr@beotel.net
ili na faks br.: 017 432 500

OBAVEŠTENJE:
– Dana 28.01.2015.godine, usvojen je plan javnih nabavki na upravnom odboru JU SPORTSKA HALA i poslat UPRAVI ZA JAVNE NABAVKE u predviđenom roku.

– 02.02.2015.god.
Raspisana je licitacija za izdavanje poslovnih prostorija ispod tribina velike sale.
– licitacija je zakazana za 11.02.2015.godine u 10h u kancelariji br.5, više detalja u prilogu:

licitacija