Sportski događaji

Javna Ustanova za upravljanje sportskim objektima u svojini grada Vranja „Sportski objekti“ je redovan organizator i domaćin različitih sportskih događaja, prvenstveno iz takmičarskih sportova.

Sportskim klubovima sa sedištem van Vranja takođe nudimo u zakup naše objekte.

Cene zakupa (iznajmljivana) terena i objekata u sklopu hale, kao i teniskih terena možete pronaći u važećem cenovniku u sekciji Cenovnik usluga