O nama

Javna Ustanova za upravljanje sportskim objektima u svojini grada Vranja „Sportski objekti“, obavlja delatnosti od opšteg interesa i to delatnosti održavanja objekata kao i pružanja usluga građanima i sportistima za takmičarske, trenažne i rekreativne aktivnosti u sportskim objektima.

Javna Ustanova za upravljanje sportskim objektima u svojini grada Vranja „Sportski objekti“ je osnovana 01.07.1989. godine.
U sklopu Javne Ustanove funkcioniše objekat Sportske hala sa velikom dvoranom (kapaciteta 3000 mesta) i malam dvoranom (kapacitete 300 mesta), teretana i prostor za stoni tenis, objekat otvoreni bazen sa pratećim sadržajem, teren sa veštačkom travom za mali fudbal i gradski fudbalski stadion sa veštačkom travom.
Grad Vranje je grad bogate sportske prošlosti. Sa ponosom možemo nabrajati uspehe naših sportista na domaćim i stranim takmičenjima iz kik boksa, rukometa, fudbala, odbojke, košarke i drugih sportova.

Šifra delatnosti: 9311
Delatnost: Delatnost sportskih objekata
PIB: 100406052
Matični broj: 07360657
Sedište: Bulevar Patrijarha Pavla br.1
17500 Vranje

Rukovodstvo J.U. „Sportski objekti“ Vranje čine:
UPRAVNI ODBOR:
1. Nenad Stamenković, predsednik.
2. Milena Nacković, zamenik predsednika.
3. Slađan Stanojković, član.
4. Slađana Mladenović, član.
5. Dejan Petrović, član.

NADZORNI ODBOR:
1. Luka Trajković, predsednik.
2. Nikola Radisavljević, član.
3. Darko Stanojković, član.

v.d. direktora – Boban Mladenović, dipl. ecc.

ORGANIZACIONA ŠEMA

Unutrašnja organizacija

Statut JU Sportska hala Vranje

Obrasci_za_programski_budzet_2020_Sportska_hala_Vranje

Izveštaj o radu JU Sportska hala za 2019.godinu sa finansijskim izveštajem

Obrasci_za_programski_budzet_2019_Sportska_hala_Vranje

Finansijski plan za 2021

STATUT Javne ustanove SPORTSKI OBJEKTI

Одлуку о промени оснивачког акта ЈУ Спортска хала Врање

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у ЈУ Спортски објекти март 2021

Извештај о раду ЈУ СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ за 2020.годину са финансијским извештајем

Програм пословања установе за 2021 годину

Obrasci_za_programski_budzet_2021

Програм пословања установе за 2022 годину

Obrasci_za_programski_budzet_2022

Извештај о раду ЈУ СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ за 2021.годину са финансијским извештајем

Информатор

Програм пословања установе за 2023 годину

Obrasci_za_programski_budzet_2023

Извештај о раду ЈУ СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ за 2022.годину са финансијским извештајем