Kontakt

J.U. „Sportska hala“ Vranje
Bulevar AVNOJ-a 1
17500 Vranje, Srbija
PIB: 100406052
Matični broj: 07360657

Email adrese za kontakt:
kontakt@sportskahalavranje.rs
direktor@sportskahalavranje.rs
nabavka@sportskahalavranje.rs
martin.djordjijevic@sportskahalavranje.rs
sh.velikahala@gmail.com
sh.malahala@gmail.com
sh.ostalo.slavoljub@gmail.com

Telefon: 017/421-426, 017/432-500