Priprema sportske hale za takmicarsku sezonu 2013-2014