Cenovnik usluga

I Cene za korišćenje velike i male sale za takmičarski sport u 2022.
Velika sala 1 sat 3.700,00 dinara.
Mala sala 1 sat 3.500,00 dinara.
Velika sala utakmica 15.000,00 dinara.
Mala sala utakmica 12.000,00 dinara.
II Cene za korišćenje velike i male sale za sportske klubove van Vranja u 2022.
Velika sala 1 sat 5.000,00 dinara.
Mala sala 1 sat 4.000,00 dinara.
Velika sala utakmica 20.000,00 dinara.
Mala sala utakmica 18.000,00 dinara.
III Cene za korišćenje velike i male sale za slobodnu rekreaciju u 2022.
Velika sala 1 sat 2.000,00 dinara.
Mala sala 1 sat 1.600,00 dinara.
Basket 1 sat 800,00 dinara.
Stoni tenis 1 sat 200,00 dinara.
Teren sa veštačkom travom 1 sat 500,00 dinara.
IV Cene za korišćenje zakupa hale za kulturno – sportske manifestacije
Velika sala 1 sat                                              4.000,00 dinara.
Mala sala 1 sat                                               3.000,oo dinara.
V Cene za korišćenje velike i male sale za političke promocije u 2022.
Velika sala 120.000,00 dinara.
Mala sala 50.000,00 dinara.
VI Cene za korišćenje jednog teniskog terena po satu za slobodnu rekreaciju u 2022.god.
Dnevni termin 500,00 dinara.
Noćni termin 1.000,00 dinara.

NAPOMENA: ZA TAČKE III,IV I V CENA GREJANJA PO SATU JE 15.000,00 DIN.