Cenovnik usluga

I Cene za korišćenje velike i male sale za takmičarski sport u 2024.
Velika sala 1 sat 4.500,00 dinara.
Mala sala 1 sat 4.200,00 dinara.
Velika sala utakmica 18.000,00 dinara.
Mala sala utakmica 15.000,00 dinara.
II Cene za korišćenje velike i male sale za sportske klubove van Vranja u 2024.
Velika sala 1 sat 6.000,00 dinara.
Mala sala 1 sat 5.000,00 dinara.
Velika sala utakmica 24.000,00 dinara.
Mala sala utakmica 22.000,00 dinara.
III Cene za korišćenje velike i male sale za slobodnu rekreaciju u 2024.
Velika sala 1 sat 2.500,00 dinara.
Mala sala 1 sat 2.000,00 dinara.
Basket 1 sat 1.000,00 dinara.
Stoni tenis 1 sat 300,00 dinara.
Teren sa veštačkom travom 1 sat 600,00 dinara.
IV Cene za korišćenje zakupa hale za kulturno – sportske manifestacije
Velika sala 1 sat                                              5.000,00 dinara.
Mala sala 1 sat                                               4.000,oo dinara.
V Cene za korišćenje velike i male sale za političke promocije
Velika sala 150.000,00 dinara.
Mala sala 60.000,00 dinara.
 
   
   

NAPOMENA: ZA TAČKE III,IV I V CENA GREJANJA PO SATU JE 20.000,00 DIN.

UPRAVNI ODBOR br.1217/2022.god.