Usluge i cene

Sportski dogadjaji

JU Sportski objekti Vranje je redovan organizator i domaćin različitih sportskih događaja, prvenstveno iz takmičarskih sportova.
Sportskim klubovima sa sedištem van Vranja takođe nudimo u zakup naše objekte.

Cene zakupa (iznajmljivana) terena i objekata u sklopu hale možete pronaći u važećem cenovniku u sekciji Cenovnik