Priprema sportske hale za takmičarsku sezonu 2013-2014